• Castellano idr., 2015

Cilj te raziskave je bil analizirati vpliv različnih igralnih oblik na fizične in fiziološke parametre pri 13-letnih nogometaših. Merjeni so bili učinki na srčni utrip in fizične zahteve različnega števila igralcev (7, 9 in 11) skupaj z relativno velikostjo igrišča (100, 200 in 300 m2) med dvema dvanajstminutnima ponovitvana. Analizirani parametri so bili povprečni maksimalni srčni utrip, celotna razdalja, razmerje delo:odmor, obremenitev igralca, pet absolutnih in 3 relativne kategorije hitrosti. Rezultati podpirajo hipotezo, da sprememba v velikosti igralne površine vpliva na lokomotorno aktivnost bolj kot zmanjšanje števila igralcev, a hkrati zavračajo hipotezo, da ima sprememba števila igralcev večji vpliv na srčni utrip. Ti rezultati bi lahko pomagali nogometnim trenerjem iz mladinskih pogonov planirati postopno vključevanje igralnih oblik, tako da bi bile zahteve prilagojene fiziološkemu in fizičnemu razvoju igralcev.

Kliknite za dostop do originalne verzije članka