• Kontos  idr., 2016

Cilj te raziskave je bil ponuditi metaanalizo, ki bi pregledovala negativne učinke udarcev z glavo v nogometu. V metaanalizo so bile vključene le študije, ki so izpolnjevale naslednje kriterije: (1) raziskava je bila izvedena na nogometaših; (2) opisani so bili starost, spol in igralno mesto vključenih nogometašev; (3) kognitivna funkcija, simptomi, ravnovesje ali drugi rezultati so bili merjeni kvantitativno; (4) izpostavljenost udarcem z glavo je bila merjena najmanj med dvema skupinama; (5) članek je bil napisan v angleškem jeziku po decembru 1979. V postopku iskanja literature je bilo najdenih 467 študij. Po uporabi izključujočih kriterijev je ostalo 28 člankov. V upoštevanih raziskavah je sodelovalo skupaj 2288 merjencev (ženske = 933, moški = 1355) starih od 13 do 70 let. Rezultati analize kažejo na to, da nogometni udarci z glavo ne vplivajo negativno na nevro-kognitivne zmogljivosti, kognicijo in na poročanje o simptomih.

Klikni za dostop do originalne verzije članka