• Keiner idr., 2014

Zgodaj zasnovan trening moči pozitivno vpliva na mlade nogometaše. Trening moči prav tako vodi v izboljšanje zmogljivosti in se uporablja tudi v rehabilitaciji in preventivi pred poškodbami. Cilj te študije je bil oceniti, kako dvoletni dodatni trening jakosti in moči vpliva na zmogljivost v navpičnih skokih nogometašev, starih od devet do dvanajst let (n = 70). Nogometaši so bili razdeljeni v dve skupini. Razlika med obema skupinama je bila v dodatnih treningih jakosti (1-krat do 2-krat na teden) in pliometričnih treningih. Analiza kaže, da so se rezultati testov navpičnih skokov izboljšali pri obeh skupinah (p < 0,05). Prav tako je bila v analizi zaznana statistično značilna razlika med skupinama (p < 0,05), pri čemer so imeli boljši rezultat igralci, ki so izvajali dodatne treninge moči. Glede na te rezultate, priporočamo dolgoročni trening moči že v otroštvu in adolescenci. Trening z bremeni mora biti izvajan pod strogim nadzorom strokovnjakov.

Kliknite za dostop do originalne verzije članka