Keiner idr., 2014 Zgodaj zasnovan trening moči pozitivno vpliva na mlade nogometaše. Trening moči prav tako vodi v izboljšanje zmogljivosti in se uporablja tudi v rehabilitaciji in preventivi pred poškodbami. Cilj te študije je bil oceniti, kako dvoletni dodatni trening jakosti in moči vpliva na zmogljivost v navpičnih skokih nogometašev, starih od devet do dvanajst let (n = 70). Nogometaši so bili razdeljeni v dve skupini. Razlika med obema skupinama je bila v dodatnih treningih jakosti (1-krat do 2-krat na teden)…