• Ferreira idr., 2017
  • Kalron idr., 2013

V dveh preglednih študijah so ocenjevali učinke terapevtskega Kinesio Tapinga® (KT) na preiskovancih  s skeletno-mišičnimi ali z nevrološkimi poškodbami.

Rezultati kažejo, da je bilo v treh raziskavah od šestih zaznano takojšnje zmanjšanje bolečine kot posledica uporabe KT, pri čemer ti učinki niso bili dolgoročni. V nobeni študiji ni bil zaznan vpliv KT na povečanje mišične jakosti, moči in gibljivosti.

Ker je posledica poškodb ravno zmanjšanje gibalnih sposobnosti in ker KT na tem področju ne prispeva k izboljšanju (gibljivost, moč, jakost), se postavlja vprašanje o smiselnosti uporabe KT tudi pri okrevanju nogometašev, kljub temu da je je bil potrjen vpliv na kratkotrajno zmanjšanje bolečine.