• Fessi in Moalla, 2018

Namen raziskave je bil oceniti utrujenost in občutek profesionalnih nogometašev po tekmi glede na rezultat tekme (zmaga, neodločen izid ali poraz).

Dvanajst nogometašev je bilo opazovanih po 52 tekmah, katerih izidi so bili zabeleženi. Po vsaki tekmi so igralci določili oceno na 10-točkovni lestvici zaznanega napora (RPE-rating of percieved exertion) in 11-točkovni lestvici zaznavnega občutka. Ocene zaznane kakovosti spanja, stresa, utrujenosti in mišične oslabitve so bile pridobljene ločeno na 7-točkovni lestvici dan po vsaki tekmi.

Zaznani napor (RPE) je bil veliko višji po porazu v primerjavi z zaznanim naporom po tekmi, ki se je končala z neodločenim izidom ali z zmago. Manj očitna razlika je bila med RPE po neodločenem izidu in RPE po zmagi. Občutki nogometašev so bili veliko boljši po zmagi v primerjavi z neodločenim izidom in slabši po porazu v primerjavi z neodločenim izidom. Prav tako so nogometaši poročali o večji in zmerno bolje zaznani kakovosti spanja, manjšem stresu in utrujenosti po zmagi v primerjavi z istimi občutki po tekmi, ki se je končala z neodločenim izidom ali porazom. Slabša kakovost spanja, večji stres in utrujenost pa sta bila ocenjena po neodločenem izidu v primerjavi z porazom. Pri zaznanih mišičnih oslabitvah ni bilo vidnih razlik glede na rezultate tekem.

Ocenimo lahko, da imajo rezultati tekem zmeren do velik vpliv na zaznani napor, občutek, utrujenost, kakovost spanca in stres nogometašev po tekmi, medtem ko so zaznane mišične oslabitve visoke ne glede na rezultat tekme. Dokazano je bilo, da zmaga zelo pozitivno vpliva na samo nogometaševo počutje in utrujenost po tekmi.

Do članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Matic Tepeš