• Williams idr., 2002

Študija je preučevala, kako se s starostjo spreminjata vidno zaznavanje in propriocepcija med nadzorovanjem nogometne žoge.

V prvem eksperimentu so sodelovali zelo sposobni in manj sposobni nogometaši stari 8, 10 in 12 let. Nogometno žogo so nadzorovali z boljšo nogo. Najprej brez omejitve vida, nato pa z omejenim vidom. Učinkovitost se je pri omejenem vidu zmanjšala, razen pri zelo usposobljenih 12-letnikih in manj sposobnih 8-letnikih, kjer je ostala enaka.

V drugem eksperimentu so preučevali učinek treninga z različnimi informacijskimi omejitvami. Testirani so bili 12-letni nogometaši. Izvajali so različne naloge tako brez omejitve vida kot tudi v pogojih, v katerih je bil del pogleda na stopala omejen.

Nogometaši, ki so delovali v oteženih vidnih okoliščinah, so pokazali večji napredek in boljšo učinkovitost kot nogometaši brez oteženih okoliščin. Raziskava potrjuje, da je trening z manipulacijo vizualnih informacij učinkovita metoda za izboljšanje motoričnih sposobnosti.

Do povezave lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Matej Škrbec, Trener PRO, dipl. špo. tre.