fbpx

Archive

Ocenjevanje taktičnega vedenja v nogometu

Sampaio idr., 2012 V raziskavi so avtorji ugotavljali, kako se lahko podatke o gibanju nogometašev uporabi za oceno taktičnega vedenja s pomočjo merjenja gibalnih vzorcev in razporeditve igralcev na igrišču. Trenažni proces je potekal 13 tednov (igralne oblike 5:5 na igrišču v velikosti 60 x 40 m). Podatki so bili zajeti na začetku in na koncu s pomočjo GPS naprav. Ugotovljeno je bilo, da je bila v fazi branjenja povprečna razdalja posameznega igralca do geometričnega središča ekipe krajša po zaključenem…

0
Read More

Vloga zunanjih učinkov pri izvedbi nogometnega udarca

Ford idr., 2006 V raziskavi je bil preučevan pomen zunanjih učinkov na izvedbo nogometnega udarca. Testirali so začetnike, malo trenirane in visoko trenirane igralce. Naloga je bila udariti ˝chip˝ udarec z namenom poslati žogo preko visoke ovire v bližnjo ali oddaljeno tarčo na tleh. Testirali so jih v dveh okoliščinah: brez omejitev in brez pogleda po kontaktu z žogo ter oboje tudi z in brez seznanitve z rezultatom (KR). Omejitev pogleda po kontaktu (niso videli poti žoge) je povečala zgrešene…

0
Read More

Vpliv datuma rojstva na uspeh in opuščanje treniranja nogometa

Helsen idr., 1998 Zaradi pojava asimetrije v rojstni datumski razporeditvi profesionalnih nogometašev je bila raziskano, ali se podobne asimetrije pojavljajo tudi v mladinskih kategorijah. Upoštevani so bili datumi rojstva poklicnih igralcev, mladih državnih reprezentantov, mladinskih igralcev, ki so bili premeščeni v vrhunske ekipe, in igralcev, ki redno igrajo v mladinski ligi. Rezultati so pokazali, da so mladinski igralci, rojeni v prvi polovici leta (zgodnji del izbirnega leta), ki začnejo trenirati v starostni skupini od 6 do 8 let, bolj verjetno…

0
Read More