• Williams idr., 2013

Treniranje na nogometnih igriščih z umetno površino je v obdobju zadnjih 15 let stalnica v procesu treninga mladih. Veliko je klubov, ki igrišč z naravno travo sploh nimajo več, zato lahko pogosto slišimo tezo, da je treniranje na umetni travi privedlo do različnih poškodb nogometašev. Pa je treniranje na umetni travi res bolj nevarno od treniranja na naravni travi?

Študija, katere namen je bil določiti, ali treniranje na umetnih površinah privede do večje možnosti poškodb v primerjavi s treniranjem na naravnih površinah, je bila opravljena na podlagi metaanalize (statistična analiza, ki združuje rezultate več že izvedenih in med seboj primerljivih raziskav) predhodno izvedenih osmih raziskav. Izkazalo se je, da ni oprijemljivih dokazov, s katerimi bi lahko potrdili, da treniranje in igranje tekem na umetni površini poveča možnost poškodbe v primerjavi z uporabo naravne površine. V nekaterih primerih se je izkazalo ravno obratno.

Več o raziskavi najdete TUKAJ.

Prispevek pripravil: Aleš Mežnaršič, dipl. špo. tre., Trener PRO