• Ford idr., 2006

V raziskavi je bil preučevan pomen zunanjih učinkov na izvedbo nogometnega udarca. Testirali so začetnike, malo trenirane in visoko trenirane igralce. Naloga je bila udariti ˝chip˝ udarec z namenom poslati žogo preko visoke ovire v bližnjo ali oddaljeno tarčo na tleh. Testirali so jih v dveh okoliščinah: brez omejitev in brez pogleda po kontaktu z žogo ter oboje tudi z in brez seznanitve z rezultatom (KR).

Omejitev pogleda po kontaktu (niso videli poti žoge) je povečala zgrešene poizkuse ne glede na to, ali so bili seznanjeni z rezultatom. Uspešnost je bila odvisna od sposobnosti igralca in oddaljenosti cilja.
Začetnikom je pri bližnjem cilju najbolj pomagal pogled leta žoge. Malo trenirane je zmotila
odstranitev pogleda po udarcu pri obeh ciljih, medtem ko odstranitev pogleda leta žoge ni vplivala na
visoko trenirane. Spremembe v koordinaciji koleno-stopalo so znatno narasle, ko so omejili pogled, ne glede na poznavanje končnega rezultata in stopnjo treniranosti.

Čeprav obstajajo dokazi, da se s povečevanjem treniranosti te informacije uporabljajo pri izvedbi
elementa, je le v začetni fazi treniranja to pomenilo pomembno pomoč.

Prispevek pripravil: Matej Škrbec, Trener PRO, dipl. šp. tr.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.