• Sampaio idr., 2012

V raziskavi so avtorji ugotavljali, kako se lahko podatke o gibanju nogometašev uporabi za oceno taktičnega vedenja s pomočjo merjenja gibalnih vzorcev in razporeditve igralcev na igrišču. Trenažni proces je potekal 13 tednov (igralne oblike 5:5 na igrišču v velikosti 60 x 40 m). Podatki so bili zajeti na začetku in na koncu s pomočjo GPS naprav.

Ugotovljeno je bilo, da je bila v fazi branjenja povprečna razdalja posameznega igralca do geometričnega središča ekipe krajša po zaključenem trenažnem procesu, kar pomeni, da lahko s sistemom GPS spremljamo napredek v taktičnem vedenju posamezne ekipe.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Jurij Hostnik, Trener PRO, mag. kin.