• Bedoya, 2015

Namen tega sistematičnega pregleda je bil kritično analizirati literaturo in določiti
učinkovitost treninga pliometrije pri mladih nogometaših. V pregled je bilo vključenih 7
študij, ki so izpolnjevale naslednje kriterije: (a) uporabljeni so bili programi treninga
pliometrije, (b) subjekti so bili mladi nogometaši, stari do 17 let in (c) študije so bile
objavljene med leti 2000 in 2014. Študijske metode so bile ocenjene z uporabo PEDro
lestvice z ocenami od 4 do 6. Rezultati so pokazali podobnosti in razlike v metodologijah in
postopkih med vključenimi študijami.

Atletska izvedba z elementi razdalje udarca, hitrosti, skoka in agilnosti se je bistveno
izboljšala zaradi pliometričnih intervencij. Sodobna literatura priporoča, da se opravi 2
treninga pliometrije tedensko skozi 8 do 10 tednov nogometnega treninga z 72-urnim časom
počitka med dnevi treninga pliometrije. Začetno število t.i. »stikov s podlago« naj se giblje
med 50 do 60 na trening in se stopnjuje na nič več kot 80-120 na trening za to starostno
skupino, da ne pride do poškodb zaradi preobremenitve. Trening naj sestavlja 3 do 4 različne
vaje pliometrije po 2 do 4 serije s 6 do 15 ponovitvami.

Dokazi in literatura nakazujejo, da je treba treninge pliometrije za to starostno skupino opravljati z uporabo določenih
varnostnih smernic ter pod ustreznim nadzorom usposobljenega osebja.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Matic Tepeš