Bedoya, 2015 Namen tega sistematičnega pregleda je bil kritično analizirati literaturo in določiti učinkovitost treninga pliometrije pri mladih nogometaših. V pregled je bilo vključenih 7 študij, ki so izpolnjevale naslednje kriterije: (a) uporabljeni so bili programi treninga pliometrije, (b) subjekti so bili mladi nogometaši, stari do 17 let in (c) študije so bile objavljene med leti 2000 in 2014. Študijske metode so bile ocenjene z uporabo PEDro lestvice z ocenami od 4 do 6. Rezultati so pokazali podobnosti in razlike…