Archive

Vpliv treninga ravnotežja na spretnosti nogometašev selekcije U11

Ce idr., 2018 Namen študije je bil raziskati področje treninga ravnotežja in vpliv izvajanja vadbenih vsebin na razvoj tehnike nogometašev selekcije U11. Vseh 43 merjencev je bilo razvrščenih bodisi v skupino, ki je trenirala ravnotežje, bodisi kontrolno skupino. Treningi so trajali 12 tednov (3-krat tedensko po 20 minut treninga ravnotežja ali igre med seboj -kontrolna skupina). Učinkovitost treningov so preverili s specifičnimi testi za natančnost podaje in strela nogometašev, polega tega so izvajali še test enonožnega in sonožnega ravnotežja. Teste…

0
Read More

Vpliv treninga stabilnosti trupa na asimetrije spodnjih okončin

Iacono idr., 2016 Namen študije je bil oceniti vpliv treninga stabilnosti trupa na asimetrije spodnjih okončin v ekipnih športih. Dvajset nogometašev je bilo razdeljenih v dve skupini (»core stability« skupina in kontrolna skupina). Pred vsakim treningom je »core stability« skupina (n=10) opravila trening stabilnosti trupa, medtem ko je kontrolna skupina (n=10) opravila le standarden način ogrevanja. Vplivi vadbe stabilnosti trupa so bili ocenjeni z izokinetčnimi testi in enonožnimi doskoki. Velik napredek se je pokazal pri navoru iztegovalk in upogibalk kolena…

0
Read More