Verburgh idr., 2016 V športu so pomembni hitri in natančni gibi telesa. Dokazano je, da so implicitno naučeni gibi manj ranljivi kot eksplicitno naučeni – v stresnih in hitro spreminjajočih okoliščinah, ki se pojavljajo na vrhunskem športnem nivoju. Ta študija omogoča vpogled v eksplicitno in implicitno motorično učenje mladih nogometašev z različnim predznanjem. Testiranih je bilo 27 talentiranih in 25 manj talentiranih nogometašev starih med 10 in 12 let. Izvajali so serijo reakcijskih nalog (SRTT). V SRTT je treba eno…