Šestdeset nogometašev od 11. do 16. leta starosti je bilo kategoriziranih v tri zrelostne skupine (bolj razviti, srednje razviti in manj razviti).
Opravili so tri teste: vertikalni skok, skok v daljino z mesta in šprint na 20 m (z in brez žoge). Testirali so jih pred in po treningih pliometrije, ki so jih izvajali šest tednov. Po treningih pliometrije so vse tri skupine prikazale precejšen napredek v vseh testih:
– vertikalnih skokih (velikost učinka = 0,48; 0,57; 0,73)
– skokih v daljino z mesta (velikost učinka = 0,62; 0,65; 0,70)
– šprintu na 20 m (velikost učinka = -0,58; -0,66)
– šprintu na 20 m z žogo (velikost učinka = -0,44; -0,80, -0,55)

Kratkoročen pliometrični trening je imel pozitivne učinke na šprint in moč odriva, ki sta pomembna dejavnika pri uspešnosti v nogometu. Ti rezultati kažejo, da pliometrični trening (dve seriji po 30 globinskih poskokov – med vsakim skokom 7 sekund odmora in med obema serijama dve minuti odmora) dvakrat tedensko učinkovito izboljša šprint in odrivno moč mladih nogometašev.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Matej Škrbec, dipl. špo. tre., Trener PRO