• Petersen idr., 2011

Poškodba zadnjih stegenskih mišic je ena izmed najpogostejših poškodb v nogometu in predstavlja 12 do 16 % vseh poškodbah v nogometu. Incidenca te poškodbe je 0,5 – 1,5 poškodbe /1000 ur treninga v nogometu. Poleg visoke pojavnosti je najbolj zaskrbljujoča ponovljivost te poškodbe, ki se v prvih dveh mesecih po okrevanju pojavi v 22 % vseh primerov in v  25 % vseh primerov v nadaljevanju sezone. Večina teh poškodb se zgodi v hitrem teku in sprintu, in sicer v sprednji fazi zamaha, ko zadnje stegenske mišice upočasnjujejo izteg kolena. Posledično bi preventivna ekscentrična mišična vadba zadnjih stegenskih mišic lahko predstavljala ustrezno rešitev.

V tem prispevku so v program preventivne vadbe za zadnjo stegensko mišično skupino vključili vajo Nordijski upogib (ang.: Nordic hamstring curl exercise). Značilnost te vaje je lahka izvedba, saj ne potrebujemo nobene opreme, zgolj partnerja, ki nas drži za zadnji spodnji del goleni. V študijo je bilo vključenih 942 testirancev (461 jih je bilo v vadbeni skupini, ki je opravljala 10 tedenski progresivni preventivni vadbeni program, 481 jih je bilo v kontrolni skupini, ki se je držala standardnega trenažnega procesa). Primerjali so število poškodb zadnjih stegenskih mišic med obema skupinama.

V vadbeni skupini je bilo 15 poškodb zadnjih stegenskih mišic (3,8 poškodovanih /100 igralcev v eni sezoni), medtem ko je bilo v kontrolni skupini poškodb 52 (13,1 poškodovanih/100 igralcev v eni sezoni). Z izvajanjem vaje Nordijski upogib dvakrat tedensko v pripravljalnem obdobju in enkrat tedensko v tekmovalnem obdobju lahko tudi do trikrat zmanjšamo verjetnost za nastanek poškodb zadnje stegenske mišice pri nogometaših.

Prispevek pripravil: Teo Masten, abs. apl. kineziologije

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.