• Aquino idr., 2019

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna je podobnost v obremenitvi med uradno nogometno tekmo in igralno obliko 6:6 na dvoje vrat (dimenzije igrišča: 49 m x 25 m, igralni čas: 6 x 6 min z 90-s odmori).

V raziskavo je bilo vključenih 51 mladih brazilskih nogometašev od U11 do U20. S tehnologijo za beleženje pozicije (GPS) so bili merjeni naslednji parametri: celotna pretečena razdalja v 36 minutah, razdalja vseh zaviranj, razdalja vseh visoko-intenzivnih tekov, povprečni srčni utrip.

Izsledki kažejo, da za vse spremljane parametre obstaja povezava med rezultati na uradnih tekmah in rezultati v igralni obliki 6:6, pri čemer je izmerjena tudi visoka ponovljivost testa, To pomeni, da bi bila ta igralna oblika lahko merodajna za spremljanje napredka kondicijskih sposobnosti nogometne ekipe.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Jurij Hostnik, mag. kin., Trener PRO