• Hammami idr., 2018

Raziskave kažejo, da pasivni 15-minutni odmor med obema polčasoma vodi do zmanjšanja fizičnih zmogljivosti v drugem polčasu, zato so raziskovalci v zadnjem obdobju veliko pozornosti namenili ugotavljanju načina, kako ta upad preprečiti.

Izsledki novih raziskav kažejo, da se lahko s ponovnim ogrevanjem pred začetkom drugega polčasa nogometne tekme prepreči upad v jakosti in eksplozivnosti, do katerega pride med 15-minutnim odmorom. Prav tako se lahko z lažjo aerobno aktivnostjo (npr. na sobnem kolesu) med polčasoma ohrani nogometaševo temperaturo jedra in tako prepreči zmanjšanje fizičnih zmogljivosti (upad v pretečeni razdalji v drugem polčasu).

Ponovno ogrevanje z nogometno-specifičnimi vajami (npr. z igralnimi oblikami) vodi tudi do večje učinkovitosti v tehnično-taktičnih elementih nogometne igre v drugem polčasu. Glede na vse ugotovitve iz najnovejših raziskav sklepamo, da ima lahko kratko ogrevanje pred začetkom drugega polčasa lahko pozitivne učinke na številne dejavnike nogometne igre.

Prispevek pripravi: Jurij Hostnik, mag. kin., Trener PRO