• Hammami idr., 2018

Namen raziskave je bil ovrednotiti sedanje raziskave, ki preučujejo učinkovitost različnih tipov ogrevanja na fizično zmogljivost nogometašev.

Računalniško iskanje je bilo izvedeno v PubMed, ScienceDirect in Google Scholar. Pridobljenih je bilo sedemindvajset člankov. Obstajajo jasni dokazi, ki podpirajo vključitev dinamičnih razteznih vaj ali vaj, ki temeljijo na post-aktivacijski potenciaciji (PAP), v ogrevalni del, saj so poročali o akutnih izboljšavah učinkovitosti (povprečno izboljšanje zmogljivostnih parametrov za 4 %). Tudi vključevanje vaj iz protokola FIFA 11+ statistično značilno vpliva na izboljšanje parametrov moči, skoka, hitrosti in eksplozivnosti (spremembe od 1% do 20%).

Ta pregled je pokazal, da je statično raztezanje v ogrevanju zmanjšalo akutno zmogljivost,
medtem ko lahko dejavnosti, ki vključujejo dinamične raztezne vaje ali vaje na osnovi PAP in FIFA 11+,
izzovejo pozitivne učinke na nogometaše.

V naslednjem prispevku pišemo o učinkih ponovnega ogrevanja med polčasoma nogometne tekme.

Prispevek pripravil: Aleš Mežnaršič, dipl. šp. tr., Trener PRO