• Clemente idr., 2019

Avtorji raziskave so želeli preveriti, kako lahko s časom v igralni obliki reguliramo intenzivnost vaje. Pri igralcih so bili spremljani naslednji parametri: stopnja zaznane utrujenosti (RPE), srčni utrip, pretečena razdalja in razdalja pretečena v sprintu. Igralci prve skupine so igralno obliko 5:5 izvajali v šestih setih po tri minute, medtem ko so igralci druge skupine enako igralno obliko izvajali v treh šestminutnih setih.

V primerjavi rezultatov se pokaže, da je v vaji s šestimi triminutnimi seti intenzivnost večja kot v vaji s tremi šestminutnimi testi.

Rezultati so v skladu z ugotovitvami v prejšnjih študijah in potrjujejo, da lahko trenerji tudi s trajanjem vaje vplivajo na samo intenzivnost, kar lahko izkoristijo pri načrtovanju pripravljalnega obdobja.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Jurij Hostnik, Trener PRO, mag. kin.