• Gonzalez-Rodenas idr., 2019

Cilj raziskave je bil ugotoviti, na kakšen način ekipa statistično značilno najpogosteje pride v priložnost za zadetek. Avtorji so v raziskavo vključili 1860 akcij iz 20 naključnih tekem prve španske lige iz leta 2018, pri čemer so določili naslednje štiri spremenljivke:

 1. Začetna usmerjenost
  • Proti golu (preigravanja in podaje v prvih treh sekundah po odvzeti žogi so usmerjene proti nasprotnikovemu golu – sekanje linij)
  • V širino (preigravanja in podaje v prvih treh sekundah po odvzeti žogi niso usmerjene proti nasprotnikovemu golu – v širino in nazaj)
 2. Začetni nasprotnikov pritisk
  • Pritisk (presing) po izgubljeni žogi v nasprotnika v prvih treh sekundah
  • Brez pritiska po izgubljeni žogi po v prvih treh sekundah
 3. Trajanje napada
  • Zelo kratek (0 – 10 s)
  • Kratek (11-20 s)
  • Dolg (21-30 s)
  • Zelo dolg (31 s ali več)
 4. Tip napada
  • Kontinuiran (Tranzicija proti golu vključuje veliko kratkih podaj, ki niso usmerjene proti golu / podaje so bolj usmerjene v širino kot v globino / umiritev tempa s številnimi kratkimi podajami / nasprotnik ima čas minimizirati presenečenja v igri in se reorganizirati)
  • Direktni (Tranzicija proti golu temelji na dolgi podaji branilcev proti napadalcem / cirkulacija žoge je usmerjena bolj v globino kot v širino / ekipa z žogo poskuša žogo čim hitreje s čim manj podajami in z visokim ritmom prepeljati v bližino nasprotnikovega gola)
  • Hiter napad (Tranzicija poteka s kratkimi podajami proti golu / cirkulacija žoge je usmerjena v širino in v globino / ekipa z žogo poskuša s kratkimi in hitrimi podajami in visokim ritmom napraviti nered v nasprotnikovi obrambi)
  • Protinapad (tranzicija direktno proti nasprotnikovemu golu, v kateri ekipa z visokim ritmom izkorišča slabo postavitev nasprotnika po izgubljeni žogi / cirkulacija žoge poteka v globino)

REZULTATI

Podane so naslednje ugotovitve:

 1. Možnost, da bo akcija, ki je bila v prvih treh sekundah usmerjena proti golu, vodila do priložnosti za zadetek, je 13-odstotna, medtem ko bo akcija, ki v prvih treh sekundah ni usmerjena proti golu, do priložnosti za zadetek vodila v 9 odstotkih.

2. Skoraj tretjina vseh protinapadov in skoraj petina vseh hitrih napadov se konča s priložnostjo za zadetek, medtem ko je delež kontinuiranih ter še posebej direktnih napadov, ki se končajo s priložnostjo za zadetek, bistveno nižji (6 % in 3 %)

3. Tako v kontinuiranih napadih kot v tranziciji v primerjavi s kombinatorno igro (pretirano v širino) ali direktno igro (pretirano v globino) so bolj učinkoviti tisti napadi, v katerih ekipa poskuša s kratkimi hitrimi podajami v širino in globino sekati nasprotnikove linije (protinapadi in hitri napadi).

4. Začetna usmerjenost proti golu (prve tri sekunde), napadanje brez nasprotnikovega presinga in daljši kontinuirani napadi v primerjavi s krajšimi bolj verjetno vodijo do priložnosti za zadetek.

Do originalnega članka v angleščini lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Jurij Hostnik, trener PRO, mag. kin.