V naslednji seriji prispevkov predstavljamo primere treningov različnih tehničnih elementov.