Trenerji

Vzorec pogodbe o zaposlitvi nogometnega trenerja

Sodelavci našega inštituta so v letu 2017 sodelovali pri obsežni raziskavi delovnopravnega položaja nogometnih trenerjev. Glede na rezultat raziskave je položaj profesionalnih nogometnih trenerjev enak položaju delavca in bi zato moral njihov delovnopravni položaj biti urejen v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo (več). Nasprotno pa se trenerji pri opravljanju svojega dela soočajo z neurejenimi razmerji, negotovostjo ter ne uživajo zaposlitvene in socialne varnosti. Eden od ciljev raziskave je bila tudi priprava vzorca pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1),…

0
Read More

Ocenjevanje taktičnega vedenja v nogometu

Sampaio idr., 2012 V raziskavi so avtorji ugotavljali, kako se lahko podatke o gibanju nogometašev uporabi za oceno taktičnega vedenja s pomočjo merjenja gibalnih vzorcev in razporeditve igralcev na igrišču. Trenažni proces je potekal 13 tednov (igralne oblike 5:5 na igrišču v velikosti 60 x 40 m). Podatki so bili zajeti na začetku in na koncu s pomočjo GPS naprav. Ugotovljeno je bilo, da je bila v fazi branjenja povprečna razdalja posameznega igralca do geometričnega središča ekipe krajša po zaključenem…

0
Read More

Vloga zunanjih učinkov pri izvedbi nogometnega udarca

Ford idr., 2006 V raziskavi je bil preučevan pomen zunanjih učinkov na izvedbo nogometnega udarca. Testirali so začetnike, malo trenirane in visoko trenirane igralce. Naloga je bila udariti ˝chip˝ udarec z namenom poslati žogo preko visoke ovire v bližnjo ali oddaljeno tarčo na tleh. Testirali so jih v dveh okoliščinah: brez omejitev in brez pogleda po kontaktu z žogo ter oboje tudi z in brez seznanitve z rezultatom (KR). Omejitev pogleda po kontaktu (niso videli poti žoge) je povečala zgrešene…

0
Read More