Raziskave

Raziskovalci vse pogosteje kot predmet preučevanja uporabljajo nogomet in z njim povezane elemente. Tako obstaja že mnogo raziskav, v katerih so preučevali najrazličnejše vplive prehrane, hidracije, spanja in drugih dejavnikov na nogometaševe zmogljivosti in regeneracijo. Prav tako so različni strokovnjaki izvedli že številne videoanalize tekem, preko katerih so ugotavljali, kakšne so značilnosti nogometne igre in nogometašev glede na specifično situacijo v tekmi.

V nogometno-izobraževalnem inštitutu smo se zato odločili, da analize strokovnjakov z vsega sveta zberemo na tem mestu in jih delimo z vami.

V igri na posest je učinkovitost strelov manjša!

 • Yue idr., 2014
V statistični analizi, v katero so bile vključene tekme prve nemške lige, je bilo ugotovljeno, da na rezultat najbolj vpliva učinkovitost doseganja zadetkov, ki so jo definirali kot količnik med številom doseženih zadetkov in številom strelov. Rezultati  raziskave kažejo, da direktna igra vodi do večje ...
Več

Tek za regeneracijo v nogometu: DA ali NE?

 • Le Meur in Hausswirth, 2013
 • Andersson idr., 2008
 • Sherman idr., 1984
 1. Pasivni odmor (počitek) med kratkotrajnimi šprinti (<6 s) poveča resintezo kreatin fosfata v primerjavi z aktivnim odmorom (lahkoten tekom).
 2. Aktivni odmor med dolgimi šprinti (>20 s) pospeši vračanje v homeostazo in zmanjša kisikov dolg.
 3. Aktivno okrevanje ...
  Več

Ključ do uspeha v vrhunskem nogometu?

 • Verburgh idr., 2016
V športu so pomembni hitri in natančni gibi telesa. Dokazano je, da so implicitno naučeni gibi manj ranljivi kot eksplicitno naučeni - v stresnih in hitro spreminjajočih okoliščinah, ki se pojavljajo na vrhunskem športnem nivoju. Ta študija omogoča vpogled v eksplicitno in implicitno motorično učenje ...
Več

Vpliv treninga ravnotežja na spretnosti nogometašev selekcije U11

 • Ce idr., 2018
Namen študije je bil raziskati področje treninga ravnotežja in vpliv izvajanja vadbenih vsebin na razvoj tehnike nogometašev selekcije U11. Vseh 43 merjencev je bilo razvrščenih bodisi v skupino, ki je trenirala ravnotežje, bodisi kontrolno skupino. Treningi so trajali 12 tednov (3-krat tedensko po 20 minut ...
Več

Vpliv treninga stabilnosti trupa na asimetrije spodnjih okončin

 • Iacono idr., 2016
Namen študije je bil oceniti vpliv treninga stabilnosti trupa na asimetrije spodnjih okončin v ekipnih športih. Dvajset nogometašev je bilo razdeljenih v dve skupini (»core stability« skupina in kontrolna skupina). Pred vsakim treningom je »core stability« skupina (n=10) opravila trening stabilnosti trupa, medtem ko je ...
Več

Ali največji klubi zaupajo domačim mladim igralcem?

Razvijanje in usposabljanje mladih je temeljnega pomena za nogomet. Znanje in izkušnje v zvezi z razvojem mladih se zelo razlikujejo med državami in med klubi. Mesečno poročilo, ki ga tokrat navajamo, je primerjalna analiza med 31 klubi, ki so pod okriljem UEFA. Poročilo je razdeljeno v posamezna poglavja, ki nam ...
Več

Strategije za izboljšanje učinka nogometnega udarca

 • Paecock, 2018
V nogometu močna podaja poveča učinkovitost igre in zmanjša možnost prestrezanja. Za dosego močne podaje pa je potreben učinkovit prenos energije od noge proti žogi. Učinkovitost se lahko poveča z zmanjšanjem plantarne fleksije v gležnju v času dotika z žogo. Vseeno pa obstajajo tudi nasprotujoči dokazi, ...
Več

Pliometrija pri mladih nogometaših?

 • Bedoya, 2015
Namen tega sistematičnega pregleda je bil kritično analizirati literaturo in določiti učinkovitost treninga pliometrije pri mladih nogometaših. V pregled je bilo vključenih 7 študij, ki so izpolnjevale naslednje kriterije: (a) uporabljeni so bili programi treninga pliometrije, (b) subjekti so bili mladi nogometaši, stari do 17 let ...
Več

Ali vnos ogljikovih hidratov vpliva na pretečene kilometre nogometašev med tekmo?

 • Souglis idr., 2013
Namen študije je bil primerjati pretečene razdalje nogometašev, ki so uživali visoko ogljikohidratno dieto (VOHD) in nizko ogljikohidratno dieto (NOHD). Dvaindvajset poklicnih nogometašev je bilo razdeljenih v dve ekipi (A in B) podobne starosti, telesnih značilnosti ter nogometnih izkušenj. Ekipi sta imeli dve tekmi v ...
Več

DOBER, BOLJŠI, KREATIVEN: vpliv kreativnosti na doseganje zadetkov v vrhunskem nogometu

 • Kempe idr., 2018
Avtorji raziskave so preučevali raven kreativnosti pri doseženih zadetkih na treh velikih nogometnih prvenstvih (svetovni prvenstvi 2010 in 2014 ter evropsko prvenstvo 2016). Vseh 311 doseženih zadetkov so trije strokovnjaki ocenjevali po lestvici od 1 do 10 (0 - nekreativen, 10 - zelo kreativen). Rezultati ...
Več