fbpx

Varovanje osebnih podatkov

 

  1. SPLOŠNO

Nogometno-izobraževalni inštitut, Šmartno pri Litiji, Črni Potok 11a, Šmartno pri Litij (v nadaljevanju: upravljavec) varuje osebne podatke skladno s Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR). Upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov, ki jih posredujete, omogoča možnost boljšega informiranja o storitvah upravljavca.Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke izključno na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene, za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu.

 

  1. OSEBNI PODATKI

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev (z izpolnitvijo obrazca za pošiljanje povpraševanje). Ti osebni podatki so v primeru popravševanja za individualne treninge: ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, starost treniranca, klub trenirana. Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika

 

  1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije. Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani. Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba). Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca. Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov. Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

 

  1. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke hrani upravljavec le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili le-ti pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper upravljavca). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bo upravljavec hranil dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanje, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, ne upravljavec ne več uporabljal.Po izpolnitvi namena se osebni podatki, ki ste jih posredovali upravljavcu izbrišejo. V kolikor osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov info@nizi.si.

 

  1. VAŠE PRAVICE

Pravico imate, da:

zahtevate, da vam upravljavec zagotovi nadaljnje podrobnosti o tem, kako upravljavec uporablja vaše podatke,

dostopate do vaših osebnih podatkov in kopij podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu,

prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,

od upravljavca zahtevate, da posodobi vse netočnosti v podatkih, ki jih hrani,

od upravljavca zahtevate, da izbriše vse podatke, za uporabo katerih nima več zakonite podlage,

kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da upravljavec preneha z navedeno obdelavo,

ugovarjate kakršnikoli obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,

od upravljavca zahtevate, da omeji način, kako uporablja vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preverili vašo upravičenost in odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo Upravljavec obvestil.Če niste zadovoljni z uporabo vaših podatkov pri upravljavcu ali z odzivom upravljavca na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, imate pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana., www.ip-rs.si .

 

  1. UPRAVLJALEC

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Nogometno-izobraževalni inštitut, Šmartno pri Litiji, Črni Potok 11a, Šmartno pri Litiji. Kontaktni naslov za varstvo vaših podatkov je info@nizi.si