Knjiga Znanost v nogometu pomaga trenerjem in študentom prenašati teorijo v prakso in je ena najbolj razumljivih knjig na področju športne znanosti.

Kliknite za dostop.