• Lex idr., 2015

V raziskavi so avtorji preverjali morebiten vpliv vpitja nogometaša, ki bi bil potencialno lahko pod prekrškom, na odločitev sodnikov. Izkušeni nogometni sodniki so gledali videoposnetke realnih situacij, ki so bile prikazane brez zvoka ali z zvokom, pri čemer se je jasno slišalo igralčev krik ob domnevnem prekršku. Sodniki so morali za vsako situacijo posebej določiti, ali je šlo za prekršek in morebitno oporozilo igralcu (rumeni oz. rdeč karton). Rezultati kažejo, da vpitje ni vplivalo na sodnikovo odločitev o prekršku, je pa vplivalo na število kartonov, ki so jih sodniki podelili igralcem, ki so naredili prekršek.

Prispevek pripravil: Jurij Hostnik, mag. kin., Trener PRO