• Ce idr., 2018

Namen študije je bil raziskati področje treninga ravnotežja in vpliv izvajanja vadbenih vsebin na razvoj tehnike nogometašev selekcije U11. Vseh 43 merjencev je bilo razvrščenih bodisi v skupino, ki je trenirala ravnotežje, bodisi kontrolno skupino. Treningi so trajali 12 tednov (3-krat tedensko po 20 minut treninga ravnotežja ali igre med seboj -kontrolna skupina). Učinkovitost treningov so preverili s specifičnimi testi za natančnost podaje in strela nogometašev, polega tega so izvajali še test enonožnega in sonožnega ravnotežja. Teste so izvedli pred in po izvajanju 12 tedenskega trenažnega procesa.

Analiza rezultatov testiranj je pokazala, da so igralci, ki so opravili treninge ravnotežja, dosegli boljše rezultate v primerjavi s kontrolno skupino, kar je tudi logično glede na specifiko treninga. Trening ravnotežja je bolj izboljšal tudi tehnično znanje treniranih otrok v primerjavi z otroci v kontrolni skupini. To dognanje daje smiselnost vključevanja ravnotežnih vsebin v trenažni proces mladih nogometašev.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Teo Masten