• Verburgh idr., 2016

V športu so pomembni hitri in natančni gibi telesa. Dokazano je, da so implicitno naučeni gibi manj ranljivi kot eksplicitno naučeni – v stresnih in hitro spreminjajočih okoliščinah, ki se pojavljajo na vrhunskem športnem nivoju. Ta študija omogoča vpogled v eksplicitno in implicitno motorično učenje mladih nogometašev z različnim predznanjem.

Testiranih je bilo 27 talentiranih in 25 manj talentiranih nogometašev starih med 10 in 12 let. Izvajali so serijo reakcijskih nalog (SRTT). V SRTT je treba eno od zaporedij naučiti eksplicitno, drugo pa implicitno. Za srednji reakcijski čas (SRČ) in natančnost pri glavnih učinkih ni bilo ugotovljenih večjih sprememb za eno ali drugo učenje. Vseeno pa je bila za SRČ ugotovljena povezava med pogoji učenja, fazo učenja in delovno skupino. Analize niso pokazale skupnih učinkov pri eksplicitnem učenju, vseeno pa se je talentirana skupina implicitno učila hitreje. V zgodnji fazi učenja med implicitnim motoričnim učenjem je talentirana skupina pokazala veliko hitrejši SRČ.

Ugotovitve so lahko pomembne za šport. Otroci z boljšo sposobnostjo implicitnega (ne zavednega) učenja se lahko v krajšem časovnem obdobju naučijo več motoričnih spretnosti.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Matej Škrbec, dipl. šp. tr., Trener PRO