• Le Meur in Hausswirth, 2013
  • Andersson idr., 2008
  • Sherman idr., 1984
  1. Pasivni odmor (počitek) med kratkotrajnimi šprinti (<6 s) poveča resintezo kreatin fosfata v primerjavi z aktivnim odmorom (lahkoten tekom).
  2. Aktivni odmor med dolgimi šprinti (>20 s) pospeši vračanje v homeostazo in zmanjša kisikov dolg.
  3. Aktivno okrevanje (lahkoten tek) 24 ur ali 48 ur po nogometni tekmi nima pozitivnega učinka na polnjenje glikogenskih zalog niti na zaznavanje zakasnjene mišične bolečine (“musklfibr”) ali na celjenje mikropoškodb mišic.
  4. Nekatere raziskave kažejo, da lahkoten tek dan ali dva po  tekmi lahko celo zmanjša mišično zmogljivost in bistveno upočasni vračanje v stanje pred tekmo.

Glede na predstavljene podatke iz različnih raziskav lahko sklepamo, da je aktiven odmor v nogometnem treningu včasih smiseln predvsem znotraj vadbene enote, medtem ko raziskave kažejo, da po sami nogometni tekmi z lahkotnim tekom ni mogoče pospešiti regeneracije. Učinki so včasih lahko celo negativni – počasnejša regeneracija.

Prispevek pripravil: Jurij Hostnik, mag. kin., Trener PRO