Z naprednejšim učenjem lahko vplivamo na učinkovitost udarca pri nogometu in na odriv pri skoku z nasprotnim gibanjem

  • Gaspar idr., 2019

Cilj raziskave je ugotovitev akutnih učinkov trening programa z drugačnim načinom učenja na učinkovitost udarca v nogometu in učinkovitost skoka z nasprotnim gibanjem. Dvajset portugalskih nogometašev, starih do petnajst let, je sodelovalo pri raziskavi. Vsi igralci so bili izpostavljeni obema protokoloma učenja.

1. Protokol tradicionalnega učenja: igralci so ponovili 36 zaporednih udarcev na gol s treh različnih položajev. Iz vsakega položaja šest udarcev s predhodnim tekom (5m) proti žogi v mirovanju in šest udarcev s predhodnim vodenjem (5m).

2. Protokol drugačnega učenja: za vsakega od 36 udarcev so uporabili različne variacije. Osnovne zahteve so ostale enake tradicionalnemu protokolu (število serij, trije različni položaji, po šest udarcev na gol s predhodnim tekom ali vodenjem žoge). Pred udarcem, pa so bili igralci izpostavljeni najrazličnejšim nalogam, kot so omejen vid pri vodenju žoge, različno delo rok ob vodenju žoge, enonožni poskoki pred udarcem ipd.

Hitrost udarca je bila merjena s pomočjo radarja, medtem ko so natančnost udarcev ovrednotili s seštevkom točk, pridobljenih med dvanajstimi udarci na gol, ki je bil razdeljen v težavnostne cone, ki so vrednotile natančnost udarca. Moč nog je bila merjena s pomočjo skoka z nasprotnim gibanjem. Meritve so se opravljale trikrat. Na začetku, brez predhodnega protokola, takoj po enem od protokolov učenja (tradicionalni / drugačen) in po 35 minut dolgi trening tekmi (11/11).

Primerjave med začetnimi meritvami in meritvami po opravljenem protokolu kažejo, da drugačen način učenja nakazuje petodstotni napredek v skoku z nasprotnim gibanjem in triodstotni napredek v povprečni hitrosti udarca v primerjavi s tradicionalnim načinom učenja. Pri protokolu drugačnega učenja se beleži zmerni upad natančnih udarcev v sredino gola, od začetnih meritev do meritev po protokolu ali po trening tekmi. Prav tako je ugotovljen zmerni upad v natančnosti udarca v spodnji kot gola po trening tekmi glede na začetne meritve. Manjši napredek pri protokolu drugačnega načina učenja se beleži v natančnosti udarca v zgornji kot gola po trening tekmi v primerjavi z začetnimi meritvami.

Protokol drugačnega načina učenja je bil učinkovitejši od tradicionalnega protokola. Akutno izboljšanja v skoku z nasprotnim gibanjem, izboljšanje hitrosti udarca in višja natančnost udarca nakazujejo, da lahko z oteževanjem okoliščin pred udarcem na gol vplivamo na učinkovitost učenja.

Prispevek pripravil: Janez Ferk, dipl. šp. tr., Trener PRO