• Faude idr., 2012

Namen študije je bil analizirati vpliv hitrosti in moči pri doseganju zadetkov v profesionalnem nogometu. V drugi polovici sezone 2007/08 so bili z vizualnim pregledom analizirani video posnetki 360 zadetkov v prvi nemški ligi. Opazovane in ocenjene so bile situacije asistentov in strelcev zadetkov. Opazovana dejanja so bila kategorizirana kot: brez močnega delovanja, rotacije (vrtenje okoli središčne linije telesa), premočrten šprint (šprint naravnost), šprint s spremembo smeri, skoki, in kombinacije omenjenih. 298 zadetkov (83%) je bilo doseženih po vsaj enem ”močnem” delovanju asistenta ali strelca zadetka. V večini primerov doseženih golov je strelec pred tem opravil premočrten šprint (n=161, 45% vseh
analiziranih golov, P < 0.001), sledijo skoki (n=57, 16%), in pa rotacije ter šprinti s spremembo smeri (n = 22, 6%). Večina šprintov je bilo izvedenih brez nasprotnika (n=109, P< 0,001) in brez žoge ( n=121, P < 0,001). Podobno je bilo za igralca, ki je pri zadetku asisitiral. Najpogostejši je bil prav tako šprint naravnost (n=137, P < 0,001), sledijo rotacije (n=28), skoki (n=22) in šprinti s spremembo smeri (n=18). Premočrtni šprinti so bili večinoma opravljeni z žogo (n=93, P < 0,003). Skratka, premočrtni šprinti oziroma šprinti naravnost so najpogostejša aktivnost pri situacijah za zadetek. To dejstvo dokazuje, kako pomembni sposobnosti sta moč in hitrost v odločilnih situacijah v nogometu, zato je ključnega pomena, da trenerji spodbujajo njun razvoj skozi trenažni proces igralcev.

Do celotnega članka lahko dostopate TUKAJ.

Prispevek pripravil: Matic Tepeš