• Wilson idr., 2017

Raziskovalci iz Univerze Quennsland so v raziskavi poizkušali določiti, kako tehnične sposobnosti, atletske sposobnosti in sposobnost ravnotežja vplivajo na uspeh v nogometni tekmi.

Merjenci so bili nogometaši ekipe iz Univerze v Queenslandu, ki nastopa v polprofesionalni ligi v Brisbanu. Za vsakega nogometaša so testirali sedem parametrov morfoloških značilnosti, pet parametrov največjih atletskih sposobnosti, pet parametrov motoričnih sposobnosti (nogometno specifične motorične sposobnosti) in eno meritev statičnega ravnotežja. Z enostavno igro nogometnega tenisa (ena na ena) in standardno nogometno igro so izmerili individualne sposobnosti obvladovanja žoge.

V članku je podana ugotovitev, da individualne sposobnosti obvladovanja žoge omogočajo igralcem večji vpliv na samo nogometno tekmo v primerjavi z atletskimi sposobnostmi. Vseeno avtorji zaradi zahtev moderne nogometne igre opozarjajo tudi na pomembnost atletskih sposobnosti.

Več o raziskavi si lahko preberete TUKAJ.

Prispevek pripravil: Aleš Mežnarišič, dipl. špo. tre., Trener PRO