Članki

Tri dni po tekmi nogometaševo telo še vedno ni povsem regenerirano

Silva idr., 2017 Rezultati najnovejše pregledne študije, ki je vključevala izsledke 77 raziskav, kažejo, da nogometaševo telo še 72 ur po tekmi ni povsem regenerirano, saj so še vedno prisotne mišična poškodba, zakasnjena mišična bolečina in zmanjšana mišična zmogljivost. Trenerji morajo zato prilagoditi obremenitev in vsebino v prvih 72 urah po tekmi. Več o raziskavi si lahko preberete na tej povezavi.  

0
Read More

Vpliv treninga moči na eksplozvnost 11-letnih nogometašev

Keiner idr., 2014 Zgodaj zasnovan trening moči pozitivno vpliva na mlade nogometaše. Trening moči prav tako vodi v izboljšanje zmogljivosti in se uporablja tudi v rehabilitaciji in preventivi pred poškodbami. Cilj te študije je bil oceniti, kako dvoletni dodatni trening jakosti in moči vpliva na zmogljivost v navpičnih skokih nogometašev, starih od devet do dvanajst let (n = 70). Nogometaši so bili razdeljeni v dve skupini. Razlika med obema skupinama je bila v dodatnih treningih jakosti (1-krat do 2-krat na teden)…

0
Read More

Metaanalitični pregled učinkov udarcev z glavo

Kontos  idr., 2016 Cilj te raziskave je bil ponuditi metaanalizo, ki bi pregledovala negativne učinke udarcev z glavo v nogometu. V metaanalizo so bile vključene le študije, ki so izpolnjevale naslednje kriterije: (1) raziskava je bila izvedena na nogometaših; (2) opisani so bili starost, spol in igralno mesto vključenih nogometašev; (3) kognitivna funkcija, simptomi, ravnovesje ali drugi rezultati so bili merjeni kvantitativno; (4) izpostavljenost udarcem z glavo je bila merjena najmanj med dvema skupinama; (5) članek je bil napisan v…

0
Read More