Sodelavci našega inštituta so v letu 2017 sodelovali pri obsežni raziskavi delovnopravnega položaja nogometnih trenerjev. Glede na rezultat raziskave je položaj profesionalnih nogometnih trenerjev enak položaju delavca in bi zato moral njihov delovnopravni položaj biti urejen v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo (več). Nasprotno pa se trenerji pri opravljanju svojega dela soočajo z neurejenimi razmerji, negotovostjo ter ne uživajo zaposlitvene in socialne varnosti.

Eden od ciljev raziskave je bila tudi priprava vzorca pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o športu (ZŠpo-1), ki bi ga klubi in trenerji lahko uporabili kot pripomoček pri ureditvi medsebojnih razmerij. Pisali smo že, da so z Zakonom o športu dopuščena obsežna odstopanja od splošnih pravil delovnopravne zakonodaje (kar sicer odpira številne pomisleke, o čemer si več lahko preberete tukaj). Tako se nogometni klub in nogometni trener (tisti trener, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z ZŠpo-1 ter je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu) lahko drugače dogovorita o vprašanjih v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, z delovnim časom, z zagotavljanjem odmorov in počitkov, s plačilom za delo, z disciplinsko odgovornostjo ter s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

Objavljamo dva vzorca pogodb o zaposlitvi za določen in nedoločen čas, ki jih lahko (nogometni) klubi ter trenerji uporabijo kot informativni pripomoček glede celovite ureditve delovnega razmerja. Skupaj z vzorcema so na voljo tudi pojasnila določb, ki razlagajo namen členov pogodb.

Vzorca pogodb sta zaključeni celoti z določbami, ki pokrivajo vse segmente delovnega razmerja, zato se priporoča uporaba v predlagani obliki. Seveda pa lahko pogodbe – v okviru Zakona o športu in Zakona o delovnih razmerjih ter ostale relevantne delovnopravne zakonodaje – prilagajate potrebam in posebnostim posameznega razmerja, v ležečem tisku so v obeh vzorcih dodana navodila in priporočila za oblikovanje nekaterih določb.

Pogodba o zaposlitvi nogometnega trenerja za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi nogometnega trenerja za nedoločen čas – razlaga določb

Pogodba o zaposlitvi nogometnega trenerja za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi nogometnega trenerja za določen čas – razlaga določb